Takuuehdot

Kaikki Coway-tuotteet on suunniteltu ja valmisteltu tiukkojen standardien mukaan ja ne ovat sekä tehokkaita että helppokäyttöisiä ja helposti asennettavia. Jos tuotteen asennuksessa tai käytössä ilmenee ongelmia, suosittelemme ensin lukemaan käyttöohjeen tai ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään, jolta olet tuotteen ostanut, tai verkkosivustomme tukeen, jos ostit tuotteen täältä.

Albion Nordic AB vastaa kaikista takuuasioista Cowayn jälleen myyjänä Pohjolassa. Jos olet ostanut tuotteesi jälleenmyyjältä, käänny aina heidän puoleensa, jos tuotteen kanssa ilmenee ongelmia.

Jos tuote osoittautuu vialliseksi, Albion Nordic tai tuotteen myynyt jälleenmyyjä korjaa tai vaihtaa tuotteen sen mukana tulevien takuuehtojen mukaisesti.

Ilmoitus tehdään aina ostopaikkaan, joka käsittelee takuuasiat. Jos olet ostanut Coway-tuotteen jälleenmyyjältä, ilmoitus on tehtävä tälle jälleenmyyjälle. Jos olet ostanut tuotteen Coway.se-verkkokaupasta, virheilmoituksen voi tehdä tämän verkkosivuston asiakaspalveluosiossa. Cowayn takuu on voimassa 2 vuotta ostopäivästä. Tämä ei koske kuluvia osia, kuten suodatinpakkauksia, joiden takuu on voimassa 6 kuukautta.

Cowayn takuu koskee:

 • Valtuutetun jälleenmyyjän tai tämän verkkosivuston kautta ostettuja tuotteita.
 • Henkilöä, joka voi esittää alkuperäisen laskun tai kuitin, josta käy ilmi ostopäivä, jälleenmyyjän nimi (jos tuote on ostettu jälleenmyyjältä) ja tuotteen mallinumero.

Takuu astuu voimaan sinä päivänä, jona tuote on ostettu valtuutetulta jälleenmyyjältä tai osoitteesta Coway.se ja päättyy 2 vuoden takuukauden päättyessä. Jos takuuaikana ilmenee tehtaan tuotantovirheistä johtuvia vikoja, Albion Nordic AB korjaa tai vaihtaa tuotteen veloituksetta. Jos tuote vaihdetaan, takuun voimassaoloaika lasketaan alkuperäisestä tuotteen ostopäivästä. Coway-takuu on voimassa vain, jos tuotetta on käsitelty oikein sen alkuperäiseen tarkoitukseen ja käyttöohjeiden mukaisesti.

Takuu ei kata vian seurauksena syntyneitä kustannuksia.

Cowayn takuu ei ole voimassa:

 • jos ostoasiakirjoja on muutettu millään tavalla tai ne ovat lukukelvottomia, jos malli- ja/tai sarjanumeroa on muutettu, se on poistettu tai se ei ole luettavissa
 • Tuotteissa ja/tai tuotteiden osissa, jotka altistuvat kulumiselle ja joita voidaan pitää kuluvana osana tai jotka ovat lasia.
 • Jos vika johtuu epäasianmukaisesta käytöstä, ympäristöolosuhteista, huonosta ylläpidosta (esim. puhdistamattomat esisuodattimet) tai jos sellaiset henkilöt ovat tehneet muutoksia tai korjauksia, joita Albion Nordic ei ole valtuuttanut
 • Jos käyttäjä ei ole noudattanut kaikkia käyttöohjeen ohjeita eikä ole välttänyt sellaisia toiminta- ja käyttötapoja, jotka on kuvattu sopimattomiksi tai joista varoitetaan.
 • jos tuotetta käytetään kaupallisiin tarkoituksiin
 • jos vian on aiheuttanut liitetty oheislaite, muu laite tai lisävaruste, joita Coway ei suosittele
 • jos vahinko johtui onnettomuudesta, kuten esimerkiksi salamasta, jännitepiikistä, vesivahingosta tai tulipalosta, luonnonkatastrofista, liikenneonnettomuudesta tai eläinten aiheuttamista vahingoista
 • jos tuote ei toimi kunnolla, koska sitä ei ole alun perin suunniteltu, valmistettu, hyväksytty ja/tai valtuutettu käytettäväksi maassa, jossa sitä käytetään

Viallinen tuote:

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita, suosittelemme lukemaan käyttöohjeen ja noudattamaan sitä tarkasti ennen kuin otat yhteyttä Albion Nordiciin tai jälleenmyyjääsi. Jos tahdot ilmoittaa ongelmasta ja saada palvelua tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä Albion Nordicin asiakaspalveluun, mikäli ostit tuotteen osoitteesta Coway.se, tai tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään. Albion Nordicin yhteystiedot löytyvät tältä verkkosivustolta.

Jotta me tai jälleenmyyjämme voisimme auttaa sinua mahdollisimman tehokkaasti, huolehdithan, että sinulla on seuraavat tiedot esillä ottaessasi yhteyttä:

 • Alkuperäinen lasku tai kuitti, josta näkyvät ostopäivä, jälleenmyyjän nimi (jos tuote on ostettu jälleenmyyjältä) sekä tuotteen mallinumero.
 • Tuotteen sarjanumero, jos sellainen on (kaikissa Coway-tuotteissa ei ole sarjanumeroa).